Bioplyn z městského odpadu může pohánět CNG vozy, projekt vyhrál

20.1.2020 | Zajimej.se

Bioplyn CNGProjekt "Cirkulární doprava v Brně" vyhrál v prestižní soutěži E.ON Energy Globe v kategorii Firma. Projekt prokázal, že biometan, vznikající v čističkách odpadních vod při zpracovávání kalů, se dá bez problémů používat jako pohonná hmota do autobusů na CNG, místo zemního plynu.


Iniciátorem projektu byl Institut Cirkulární Ekonomiky, inspiraci čerpal především z Finska a z Holandska. 

 

Bioplyn z čistírenských kalů jako ekologické palivo

Cílem bylo ukázat, že řešení pro efektivní využití bioodpadu existuje a spolehlivě funguje. Základní myšlenkou je zpracování biologicky rozložitelných odpadů města a získání biometanu, který je možné využít dál jako plnohodnotné biopalivo.

 

„Princip technologie spočívá v tom, že se pomocí bakterií vyrobí z prošlých potravin, zbytků jídel nebo z odpadní vody bioplyn, který se díky speciální technologii upraví na tzv. biometan, který je svými vlastnostmi identický se zemním plynem“ vysvětluje jeden z iniciátorů projektu Petr Novotný, projektový manažer INCIENu.

 

Jako zdroj pro výrobu bioplynu může sloužit široká škála biologicky rozložitelných materiálů – vše, co může být jednoduše rozloženo bakteriemi. Bioplyn je tak možné vyrobit i z prošlých potravin, exkrementů hospodářských zvířat nebo z cíleně pěstovaných plodin. „Paradoxem je, že bioodpad je velmi dostupná surovina, která se dnes většinou nijak nezpracovává a končí na skládkách nebo ve spalovnách, což považujeme za plýtvání cenným potenciálem. Podle nás je lepší k výrobě bioplynu použít primárně bioodpady, nikoliv cíleně pěstované plodiny“, dodává Petr Novotný. 

 

Dopravní podnik města Brna vyčlenil pro testování jeden autobus s pohonem na CNG, který po dobu testování plnil biometanem a provozoval na standardní lince. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace poskytla pro testování bioplyn, který vzniká zpracováním čistírenských kalů a poskytla zázemí Čistírny odpadních vod v Modřicích pro umístění technologie a výdejního stojanu. Výzkumná společnost MemBrain bezplatně do projektu poskytla svoji jednotku na úpravu bioplynu na biometan a kompletně se postarala o technickou stránku věci.

 

Biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu

„BioCNG autobus“ ujel na biometan téměř 5 000 km. Díky tomu, že biometan má identické složení jako zemní plyn, nebylo nutné stávající plynové autobusy nijak upravovat. Zkušební provoz trval 2 měsíce a byl vyhodnocen velmi pozitivně. Ukázalo se, že biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu.

„Pilotní projekt v Brně měl za úkol především informovat veřejnost o tom, že existují cesty jak řešit městský biodpad. To se povedlo a nyní bychom rádi, aby v České republice začaly vznikat plnohodnotné projekty. Nejblíže tomu má nyní Praha, která má zájem realizovat ekologicky smysluplné projekty, např. výstavba městské odpadové bioplynové stanice s využitím biometanu k pohonu městských vozidel patří mezi hlavní priority v této oblasti. Byl bych rád, kdyby se připojila i další města,“ vysvětluje Petr Novotný.

 

Obecně v České republice existuje více než 500 bioplynových stanic, ale zatím jen 7 z nich zpracovává bioodpady. 

 

„Česká pole se každý rok pokryjí tisící hektary monokultur a přitom můžeme biopaliva budoucnosti vyrábět z odpadu.“, uzavírá Soňa Jonášová, ředitelka INCIENu.

 

Redakčně upraveno a zkráceno, celý článek viz Projekt cirkulární doprava v Brně vyhrál v prestižní soutěži e-on-energy-globe v kategorii firma

Více informací najdete v rubrikách:Reklama