Kam s olejem po smažení (nejen) štědrovečerního kapra?

20.12.2019 | Veronika Bělohlávková

KaprI letošní Vánoce budou vonět smaženými kapry, řízky a jinými vánočními dobrotami. Díky tomu každá domácnost vyprodukuje nemalé množství přepáleného oleje, a pak nastává problém, kam s takovým olejem.


Nejen olej, ale i další nevhodné předměty do odpadních vod nepatří. Jejich odstranění zvyšuje náklady městským kanalizacím, ale způsobují časté problémy a navíc zatěžují životní prostředí. Blížící se svátky jsou pak v tomto ohledu jedním z rizikových období. Mnohé domácnosti vylevají olej po smažení přímo do toaletní mísy. Takový olej, byť i zředěný saponátem má za následky, že odpadní potrubí rychleji koroduje a dále narušuje mechanický proces čištění odpadních vod. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolná ucpávka, která ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi. 

 

Využijte sběrná místa

Nejekologičtější variantou je slévat fritovací olej do uzavíratelných lahví, nejlépe plastových, skleněné nejsou vhodné, a odnést do sběrného dvoru, v místě bydliště. Použitý potravinářský olej lze také vylít do nádob s vyjetým motorovým olejem u benzínové pumpy. Pokud nechcete takovou výpravu absolvovat, lze sesbíraný olej do PET lahví bez starostí vyhodit do netříděného odpadu. Není to sice nejekologičtější, ale lepší než vylévat do kanalizace. 

 

Speciální kontejnery
Některá města dokonce umístila speciální sběrné kontejnery určené přímo na olej, který se dál zpracovává. Kontejnery mají obvykle oranžovou barvu, nebo jsou řádně označeny nápisem. Stačí si v blízkosti svého bydliště najít, zdali je tato služba poskytována.

 

S kompostem opatrně

Pokud vlastníte zahradu nebo jste zahrádkáři, můžete kuchyňský olej využít pro svůj kompost. S jeho množství buďte ovšem opatrní a nelijte do kompostu litry fritovacího oleje, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy či spodních vod olejenatými látkami. Nejlepším řešením je nechat olej nasáknout do nějakého přírodního sorbentu (piliny, kartonový papír, ubrousky aj.) a potom kompostovat. Nasáklý olej se postupně rozloží a nedochází k uvolnění tekoucího oleje do prostředí. 

 

Zodpovědnost se vyplatí

Chovat se zodpovědně je nejen prospěšné, ale vyhnete se také pokutám. V případě vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění odpadních vod dochází podle zákona o vodovodech a kanalizacích k neoprávněnému vypouštění odpadních vod do kanalizace a za tento přestupek může být uložena pokuta. Rovněž provozovatel kanalizace má právo přerušit odvádění odpadních vod odběrateli v případě, že se dopustí neoprávněného vypouštění, tedy vypouštění v rozporu s podmínkami stanovenými v kanalizačním řádu. V případě vypouštění látek, které nejsou odpadními vodami, se jedná o přestupek, za který může být uložena pokuta až do výše 100 resp.(fyzická osoba) nebo 200 tisíc Kč (právnická osoba).

 

Foto: Pixabay.com

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama