Kazí se vám dešťovka v akumulační nádrži? Poradíme, co s tím

23.9.2022 | Ekolist

V současnosti je zadržování a využívání dešťové vody čím dál víc rozšířené. Jedním ze způsobů, jak dešťovou vodu zadržet, jsou akumulační nádrže. Často je s tímto způsobem spojený problém zhoršení kvality a vzniku zápachu vody. Jak tomu účinně předcházet?

 

Voda se v nádrži může začít kazit kvůli tomu, že došlo k zanesení nádrže různými materiály, které zapříčiní hnilobný proces a následný zápach. Proto je potřeba dešťovou vodu čistit ještě předtím, než se dostane do nádrže. A to pomoci filtračního zařízení, které je k tomu určené. Účinnou filtrací můžete předejít tomu, že se do nádrže dostanou nečistoty a voda se nezačne kazit, nebo dokonce nedojde k poškození čerpací techniky.

 

 

Jaké nečistoty se mohou do nádrže dostat?

Mezi ty jemné nečistoty patří například prach a pyl, který se do nádrže dostane přes filtrační systém, ale také listy, mech ze střechy, trus a tak podobně. Při neopatrné instalaci se může do nádrže dostat i zemina. U povrchové vody, která je do nádrže svedena, je také zásadní typ zpevněného povrchu a jeho vysypávka. Větší množství písku v dešťové vodě představuje vážný problém. Stejně tak může být problémem bláto a zbytky posekané trávy.

Zanesené nečistoty mohou zničit i čerpadlo. Málokdo má v této nádrži čerpadlo kalové, kterému nečistoty tolik nevadí. Jiná čerpadla jsou však nečistotami poškozována. Nejvíce těmto čerpadlům škodí právě kamínky, písek, úlomky keramiky apod. Tento materiál znehodnocuje oběžná kola čerpadla a může dojít k zničení čerpadla. Rostlinný odpad pak pro změnu snadno ucpe přívodní potrubí či filtr čerpadla.

 

Systém filtrace

Filtrace dešťové vody by měla začít hned pod svislým okapovým svodem. Zde se napojí lapač střešních splavenin, tzv. geiger, který zachytí první hrubší nečistoty. Voda dál teče kanalizačním potrubí do filtračního koše nebo filtrační šachty, kde se již zachytí většina drobných nečistot. Pokud dešťovou vodu využíváte k praní, pak by voda měla ještě projít přes jemný filtr, který bývá umístěný uvnitř nemovitosti.

Vnitřní jemné filtry jsou nejjemnějším stupněm přečištění. Zajišťují filtraci dešťové vody od nežádoucích nečistot a tím nám chrání vnitřní rozvody vody v domě. Vybírat je možné z nabídky jednostupňové, dvoustupňové a třístupňové filtrace dešťové vody. Nejúčinnější je třístupňová filtrace dešťové vody, která nabízí oproti jednostupňové filtraci možnost vícestupňového mechanického přečištění, například za pomoci nádoby s aktivním uhlím a nádoby s filtrační schopností 25 mikronů.

Čím kvalitnější a účinnější filtrace je, tím lépe. Důležitá je i údržba filtrů. Je nezbytné pravidelně čistit filtrační systém, hlavně po každém velkém dešti a obzvláště na podzim, kdy ve vzduchu poletuje listí. Prachové a pylové částice se ale do nádrže dostanou i přes tyto filtry.

 

Voda ze zelených střech

Zcela specifická je filtrace vody ze zelených střech, tu je třeba řešit již při jejich zakládání. Při zachytávání dešťové vody ze střech a jiných povrchů se do akumulačních nádrží kromě vody dostává i organický splach ze střech, který se následně začne rozkládat a nepříjemně zapáchá. Voda se dá ošetřit přípravky, které obsahují bakterie a enzymy, jež nastartují biodegradační proces ve vodě, při kterém se organický materiál velmi rychle rozloží a úplně eliminuje vznikající zápach. Voda ošetřená tímto přípravkem je vhodná pro zalévání rostlin (zelenina, ovocné stromy, keře atd..).

 

Čištění nádrže

Důležitá je i údržba nádrže, kterou doporučujeme čistit minimálně jednou ročně, případně podle potřeby. Správný čas na vyčištění nádrže na dešťovou vodu nastává tehdy, když voda začíná zapáchat.

    1. • Odpojte přívod elektrické energie do nádrže. Odejměte poklop nádrže a vyjměte filtrační koš (vypláchněte), pokud jej v nádrži máte. Umístěte žebřík do nádrže.
    1. • Vstupte dovnitř nádrže a pomocí čerpací techniky, odčerpejte zbytek vody, který v nádrži zbyl.
    1. • Nádrž vykartáčujte a vystříkejte vysokotlakým čističem, dokud není čistá a znečištěnou vodu vyčerpejte z nádrže pomocí čerpací techniky ven.
    1. • Vylezte z nádrže ven, vložte zpět filtrační koš, pokud ho máte a nádrž uzavřete pomocí poklopu.
    1. • Nezapomeňte zkontrolovat také geigery a veškeré nátokové filtry mimo nádrž. Je dobré je vyjmout a propláchnout vodou.

Využití dešťové vody v domácnosti

V případě, že chceme dešťovou vodu využívat v domácnosti, neměla by teplota skladované vody překročit 15 až 18 °C. U vyšších teplot hrozí množení bakterií a zhoršení jakosti vody. Je proto vhodné nádrže na dešťovou vodu umístit pod zemí, kdy nám půda zajistí požadovanou teplotu a zároveň zabráni přístupu světla (to podporuje množení různých mikroorganismů).

Pro zničení mikroorganismů ve vodě můžete využít i UV lampy. Jedná se však o nákladnější zařízení. UV lampy jsou určené k odstranění bakterií, cyst a virů z vody pomocí UV záření. Tuto metodu dezinfekce můžete uplatnit pro rodinné domy, chaty atd. Umísťuje se uvnitř nemovitosti.

Dešťové vody se obecně nedoporučuje skladovat příliš dlouho. Když necháte vodu v nádrži příliš dlouho, může i přesto, že budeme dbát na filtraci a čištění, začít hnít a zapáchat.

Zdroj: Ekolist

Více informací najdete v rubrikách:Reklama