Studniční voda? Možná lepší, často ale potřebuje filtry

30.5.2018 | Filtryvody.cz

Filtr na vodu ze studnyVoda ze studny může být kvalitnější než voda chlorovaná z hromadného zásobování, a rozhodně je levnější. Někdy je studna dokonce zdroj jediný. Velmi často však potřebuje nějaký ten filtr, abychom studniční vodu mohli používat.


Základní filtr, který je dobré dát na hlavní přívod vody, je filtr na zákal s umyvatelnou vložkou. Může to být například filtr Atlas s vložkou RL. V případě potřeby do něj můžeme vyzkoušet dát i jiné typy vložek než umyvatelnou RL, například jemnější nasákavé vložky CPP nebo FA.

Máme-li železitou vodu, dáme za první filtr ještě filtr Atlas s vložkou CPP. Vložka CPP je sice na zákal, ale funguje i na železitou vodu, pokud dáme filtr co nejdále od studny. Podobně pracuje i filtr Atlas s vložkou FA.

Pokud používáme vodu ze studny jen jako užitkovou, nic dalšího už není třeba. Ale chceme-li mít vodu i na pití a vaření, potřebujeme již rozbor vody. Necháme jej udělat na nejbližší hygienické stanici tak, aby se zjišťovaly bakterie, dusičnany, CHSKMn, konduktivita neboli vodivost, pH, mangan Mn, železo Fe, vápník + hořčík (Ca + Mg). Dobré je znát i obsah dalších látek: arsen, dusitany, hořčík, chloridy, sírany, vápník a zákal. 

Podle rozboru poznáme, zda jsou potřeba nějaké další filtry, abychom mohli vodu používat jako pitnou. Nejčastěji se musíme vypořádat s problémy jako jsou bakterie nebo dusičnany, a nebo obojí. Filtry na bakterie i na dusičnany mají vždy snížený průtok, proto se umisťují až do kuchyně. Na dusičnany filtr Dionela FDN2, na bakterie použijeme filtr Dionela dez nebo Atlas LA, viz filtry na bakterie. Máme-li problém zároveň s dusičnany i s bakteriemi, použijeme sestavu Dionela 2+dez.

Máte-li rozbor, můžete jej zaslat Mgr. Janě Konečné, provozovatelce internetového obchodu Filtryvody.cz, obratem získáte návrh řešení pro vás a vaši vodu. V nabídce tohoto obchodu jsou i filtry na chlorovanou vodu z hromadného zásobování, o tom ale až někdy příště.Reklama

.

Reklama:
Filtry na pitnou vodu
Filtryvody.cz

.

Reklama: