Ptáci by se neměli krmit vůbec. A když už, tak až po novém roce.

8.11.2023 | Jiří Anderle, Ekolist.cz

Dopady masového krmítkaření volně žijícího ptactva jsou tristní. Líní, překrmení, nemocní ptáci se stávají realitou našich sídel, proto zimní přikrmování ptáků berme odpovědně. Část lidí bere krmení ptáčků v zimě jako spasitelství, část to dělá kvůli dětem, a jiní kvůli tomu, aby mohli ptáky pozorovat. Altruismus prolnutý sobectvím ptáky víc likviduje, než jim pomáhá.


Nebezpečným úletem je přikrmování ptáků celoročně. Tím ztrácejí návyky v hledání přirozené potravy a například sýkorky s brhlíky zaměňují svojí hmyzí stravu (vláknino-vitamínovou) za tučnou slunečnici suplující u ptáků naší housku s máslem. I ptáci, stejně jako lidé, si rychle zvyknou na fastfood. Nedávejme tomu šanci. Jejich generační cyklus se měří na roky, ne na desetiletí jako u lidí, takže se nezdravé stravovací návyky se u nich rychle přenáší na následující generace.

Osobně se ztotožňuji s míněním jiných ornitologů, že ptáci by se neměli přikrmovat vůbec. Tak to nakonec příroda zařídila, ptáci přežívali běžnou zimu bez přikrmování. Uhynuli slabší jednici, což je právě to, co každý druh živočicha potřebuje, úhyny slabých, aby potomstva po sobě zanechávali ti nejsilnější. Když už se o pomoci ptákům zmiňuji tak si dovolím dodat, že důležitějším počinem než přikrmovaní, je vytváření hnízdních možností. I když ty naopak ptákům ubývají, lidská pomoc schází, neboť to už není tak atraktivní.

Když už, tak tedy kdy začít krmit. Každým rokem vypadají naše zimy podobně, listopad deštivý s plusovými teplotami, prosinec střídavě zimní. Minimálně do opravdové zimy s trvalou sněhovou pokrývkou a mrazy, mají všichni ptáci hojnost potravy i bez lidské pomoci. Podzim právě vydal svoji úrodu semen a bobulí. V plusových teplotách je ještě dostatek aktivního hmyzu, a také ještě není úplně vyloven z kůry stromů, z trávy, ze štěrbin staveb, spadaných větví a listů. Proto zhruba do Vánoc nemá smysl ptáky přikrmovat. Opravdu nemají problém najít si svůj dostatek potravy.

Jednou jsem 3. 12. pozoroval v lese u Jilemnice, kdy právě napadl čerstvý sníh, koupající se sýkoru koňadru. Ve vodě byla dlouho, přestože teplota byla jen lehce nad nulou, líbilo se jí to tak, až měla peří na kostrči nasáklé vodou. Bylo vidět, jak v prosinci má i citlivá sýkora ještě dost rezerv.

Nejlépe je začít přikrmovat o Vánocích nebo po Novém roce (podle počasí). Pokud budete ptáky krmit už na podzim, pak na úkor toho, aby vám sbírali hmyz na zahradě, třeba z ovocných stromů, jejichž jsou sýkory sanitáři.

U ptáků stejně, jako u lidí jde o kvalitu stravy. Kvantita nehraje roli, naopak, pokud budete přikrmovat nepravidelně jen v mrazech nebo větší sněhové pokrývce tak ptákům pomůžete, a zároveň zásadněji nenarušíte jejich přirozený zimní výživový rytmus.

Kdy skončit přikrmování

Během března v prvních teplejších slunečných dnech.

Zdroj: Ekolist.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama