Bezplatná pomoc ve sporech s podnikateli v EU

20.3.2018 | ECC-Net

EU - Evropská unieRekordní počet spotřebitelů se loni obrátil na Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci. "Právníci centra pomáhají bezplatně řešit spory s podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu, a to mimosoudní cestou. Jde především o problémy s náhradami škody za zpožděné a zrušené lety a spory s internetovými prodejci."

Spotřebitrlů bylo 1633, což je o 46 % víc než v roce 2016. Hledali pomoc ve sporech se podnikateli z jiných zemí EU a žádali o informace o svých právech na jednotném evropském trhu. Míra úspěšnosti mimosoudního řešení sporů byla v loňském roce téměř 45 %. Centrum to oznámilo na Světový den spotřebitelů.

„Právníci centra pomáhají bezplatně řešit spory s podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu, a to mimosoudní cestou. Jde především o problémy s náhradami škody za zpožděné a zrušené lety a spory s internetovými prodejci,“ říká Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra. Dalšími oblastmi jsou zájezdy, ubytovací služby a nákup v kamenných prodejnách v zahraničí.

Mnohdy jsou to stížnosti, v nichž spotřebitelům jde až o desítky tisíce korun – například o náhrady škody v letecké dopravě nebo u autopůjčoven. Nicméně, Evropskému spotřebitelskému centru (ESC) se v posledních měsících daří úspěšně řešit například spory, v nichž čeští senioři usilují o odstoupení od smlouvy na nákup naslouchátek, zasílaných za zhruba 1200 Kč z Polska. Jde o výrobky inzerované v největších českých tištěných médiích i na významných online serverech – jenže mnohdy nefungují.

„Prodejce odmítá vrátit peníze, ale poté, co do jednotlivých případů vstoupí síť Evropských spotřebitelských center, částky ve výši přes tisíc korun vyplácí. Pro lidi většinou ve vyšším důchodovém věku je to vítaná pomoc,“ uvádí Ondřej Tichota.

ESC ČR je jedním z 30 členů sítě Evropských spotřebitelských center, jejíž činnost financují Evropská komise a země, které se na tomto projektu od roku 2005 podílejí. Vedle členských států jsou to Norsko a Island. Centra spolupracují na mimosoudním řešení přeshraničních sporů tak, že spotřebitel komunikuje s centrem ve své domovské zemi, které případ posoudí a předá kolegům v zemi podnikatele. Ti pak s podnikatelem vyjednávají smírné řešení konkrétního problému. Služby center jsou bezplatné. Více informací o činnosti ESC na www.evrospkyspotrebitel.cz.

zdroj: evropskyspotrebitel.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama