Jak se v případě nalezeného ptáčete správně zachovat

30.5.2024 | Ekolist

Pokud najdete ptáče a máte pochyby, zda pomoci, zavolejte odborníky ze záchranné stanice (www.zvirevnouzi.cz) nebo z jejich dispečinku 774 155 155, pošlete jim třeba fotografii ptáčete a pak se držte toho, co vám poradí, zní doporučení ochránců přírody.

A rada většinou zní: pokud je ptáče na nebezpečném místě, stačí ho vyzvednout na nejbližší větev, parapet, stříšku – a vzdálit se.


Záchranné stanice v loňském roce přijaly 8 204 ptáčat volně žijících druhů. Letos to zřejmě bude více. Národní síť záchranných stanic přijímá nyní okolo stovky ptáčat denně. Mnohdy jde o mláďata, která lidé seberou rodičům přímo před zobákem. Jenom proto, že netuší, jak se v případě nalezeného ptáčete zachovat.

Přesně v této době ptáčata opouštějí hnízda. To ovšem neznamená, že se děje něco nepřirozeného. Mláďata mnoha druhů prostě opustí hnízdo dříve, než se naučí létat. Rozptýlí se po okolí, ale jsou nadále pod dohledem rodičů. Ti je krmí a postupně učí létat.

Nemá smysl, aby lidé při nálezu ptáčete reagovali tím, že ptáče seberou, odnesou a pak v tom lepším případě hledají pomoc záchranné stanice. V tom horším případě pak mláďátko piplají doma.

Co tedy dělat? Pokud najdete ptáče a máte pochyby, zda pomoci, zavolejte odborníky ze záchranné stanice (www.zvirevnouzi.cz) nebo z jejich dispečinku 774 155 155, pošlete jim třeba fotografii ptáčete a pak se držte toho, co vám poradí, zní doporučení ochránců přírody.

Telefonátů týkajících se ptačích mláďat mají v záchranných stanicích několik stovek denně.

Jenže přibývají i případy nesprávně odebraných ptáčat. Těm pak ošetřovatelé v záchranných stanicích musejí zbytečně dělat náhradní rodiče.

Záchranné stanice v tomto období nestíhají a jsou výjezdy a péčí o zvířata kriticky vytížené. I z tohoto důvodu je lepší pro radu kontaktovat centrální dispečink 774 155 155.

A rada většinou zní: pokud je ptáče na nebezpečném místě, stačí ho vyzvednout na nejbližší větev, parapet, stříšku – a vzdálit se.

Pouze ptáčata s neopeřenými částmi těla, která ještě ani nestojí na nohách, patří zpět do hnízda, a pokud to není možné, pak do záchranné stanice.

Ptáčata napadená kočkou či jiným predátorem pokud možno nezachraňujeme. Správný postup si však vždy předem zkonzultujte s odborníky.

Posláním Národní sítě záchranných stanic je na území celé České republiky poskytovat potřebnou pomoc divokým zvířatům v nouzi, výchovně působit na veřejnost a upozorňovat na příčiny zraňování zvířat. Mnohé z nich jsou totiž lehce odstranitelné. Pokud byste chtěli podpořit činnost záchranných stanic, můžete tak učinit prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi.

Dále: Našli jste na zemi rorýse? Můžete mu zkusit pomoci jednoduše sami

Zdroj: Ekolist

Více informací najdete v rubrikách:Reklama