Dešťovka: dotace jsou od října 2018 i pro chaty

27.9.2018 | Státní fond životního prostředí ČR

Dotace dešťovkaDotační program Dešťovka nabyde od října 2018 o dalších 100 milionů korun. Peníze na zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady navíc získají majitelé nemovitostí z celého Česka, nejen ze "suchých" oblastí. Na peníze dosáhnou nově i lidé, kteří trvale žijí v rekreačních objektech.


Dotace pro celou ČR, ne jen pro "suché" regiony

Program je společným projektem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu lepšího hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v domácnostech. Majitelé či stavitelé obytných domů díky němu mohou ušetřit až 105 tisíc korun. Příspěvek na nejjednodušší systém, kdy nádrž zachytává srážkovou vodu jen k zalévání zahrady, byl doposud určen pouze pro domácnosti z oblastí postižených kritickým nedostatkem pitné vody. Nově o něj mohou zažádat domácnosti z celé ČR.

Dotace na zalévání zahrady až 55 tisíc Kč

Výše příspěvku na nejjednodušší dotovaný systém se přitom může vyšplhat až na 55 tisíc korun. Vedle toho program přispívá i na další dva systémy, díky kterým lze srážkovou vodou také splachovat nebo lze recyklovat odpadní vodu z domácnosti. Mohou o ně požádat majitelé stávajících domů i novostaveb opět z celé republiky a na jejich zprovoznění získají až 105 tisíc korun.

Dotace i pro chaty k trvalému bydlení

Podporu z dotačního programu Dešťovka rezort rozšiřuje nejen plošně, ale i co do spektra příjemců. Nově mohou žádat o příspěvek na kterýkoliv ze tří podporovaných systémů i majitelé obytných rekreačních domů. Objekty musí ale sloužit k trvalému rodinnému bydlení. 

Co bude muset v tomto případě žadatel doložit, upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, z jehož rozpočtu je program financován. "V případě rekreačních domů budou žadatelé předkládat jakýkoliv doklad o tom, že budova skutečně slouží k trvalému bydlení. Jde například o doklad o platbě za pravidelný odvoz odpadu, za spotřebu vody či energie. Případně bude možné doložit potvrzení starosty obce, že objekt žadatel užívá k trvalému bydlení. Potvrzení o trvalém bydlišti v tomto případě stačit nebude,“ říká Petr Valdman s tím, že program i nadále podporuje vedle majitelů rekreačních, rodinných a bytových domů, i vlastníky obytných částí zemědělských usedlostí.

Dotace i na starou jímku

Program od října přinese i několik dalších novinek. Dotaci bude možné uplatnit nejen na pořízení zcela nových nádrží, ale také na úpravu například nepoužívané jímky, do které lze následně srážkovou vodu zachytávat.

Žadatelé, kteří budou systém instalovat do novostavby, budou mít nově na realizaci celého projektu dva roky. „K prodloužení lhůty jsme přistoupili z toho důvodu, aby stavitelé měli dostatek času na to zapsat stavbu do katastru nemovitostí,“ upřesňuje Petr Valdman a dodává, že se Fond stabilně snaží žadatelům zjednodušit a urychlit cestu k dotaci. Žadatelé budou moci například od října podat žádost s potřebnými dokumenty pouze elektronicky, přes informační systém programu nebo prostřednictvím datové schránky a ubyde dokumentů k doložení podpory.

Dokumenty k výzvě č. 12/2017 - Dešťovka II

Zdroj: http://mzp.cz/cz/news_180925_destovka, redakčně upraveno

Více informací najdete v rubrikách:Reklama