Dotace

V přírodních meandrech zadržuje Lovecký potok vodu

20.06.2024

Mezi Třeští a Stonařovem se rozkládá krajina lesů, rybníků a tůní, jde o přírodní park Rybníky v Pouštích. Lesy ČR se postarali o navrácení Loveckého potoka do jeho přirozené toku.

  více …


Novostavba zemních tůní nedaleko Radouňky zvýší biodiverzitu lokality

29.05.2024

Město Jindřichův Hradec pracuje na projektu Zvýšení biodiverzity města a jeho okolí - tůně a výsadby. Kromě již exitujících tůní v místní části Radouňka přibydou v intravilánu města další nové nadzemní tůně. více …


Ústí nad Orlicí nabízí občanům opět dotace na ochranu a zlepšení životního prostředí ve městě

19.01.2024

Město Ústí nad Orlicí připravilo a vyhlásilo pro své občany dotační titul „Podpora životního prostředí na území města Ústí nad Orlicí v roce 2024“ se čtyřmi oblastmi podpory. Dotační program město vypisuje od roku 2021. více …


Litomyšl vybudovala park, který dokáže zadržet vodu v krajině

11.10.2023

Skvělé místo pro rodiče s dětmi a na vycházky a hodnotné místo pro přírodu, tak by se dal shrnout význam nového parku v Litomyšli. Hlavní funkcí parku je totiž zadržení vody při přívalových deštích a její přirozené zasakování v terénu. V parku bylo vysázeno okolo tří stovek stromů, pětiset keřů a 5,5 tisíce cibulovin. Na okraji města tak vznikl další zelený prostor, který by do budoucna měl být součástí pomyslného zeleného pásu kolem města. více …


V Martinicích u Velkého Meziříčí mají nové workoutové hřiště

20.09.2023

Malá obec Martinice u Velkého Meziříčí má své vlastní workoutové hřiště. Obec chtěla vybudovat hřiště pro mládež od cca 15 let, podala žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj a podařilo se jí získat podporu ve výši 80 % výdajů.  více …


Na Třeboňsku vybudovaly Lesy ČR vodní nádrž Lesník

15.09.2023

V jihočeské oblasti Třeboňska, protkané rybníky a umělými kanály, které rybníky propojují, byla na zamokřených územích vybudována nová lesní nádrž. více …


Nový rekreační areál s cyklostezkou otevřeli v Pelhřimově

28.08.2023

Obyvatelé Pelhřimova mají v létě možnost rekreace u rybníka Stráž, který je vhodný ke koupání i rybaření. Nyní dostala plocha u rybníka novou, moderní podobu. Mezi novinky patří i cyklostezka. více …


Nové veřejné osvětlení ve Vysokém Mýtě šetří elektrickou energii i náklady

29.04.2023

Vysoké Mýto využilo dotačních prostředků a zrealizovalo další etapu revitalizace veřejného osvětlení. Město ušetřilo při investici a ušetří následně každý rok v provozu. více …


Úspěšně se obnovuje starý vodní mlýn v Petrovicích u Nového Města na Moravě

09.04.2023

Areál starého mlýna v Petrovicích, místní části Nového Města na Moravě se nachází u potoka Bobrůvka. Jedná se o raně barokní stavbu s velmi cennou fasádou. Majitelé pracují na postupné obnově budovy, po rozsáhlých opravách zde chtějí udělat veřejně přístupné muzeum. více …


Na Vysočině se budují další stavby pro zadržování vody v lesích

27.02.2023

Kraj Vysočina podporuje budování vodních nádrží a jiných opatření pro zadržování vody v krajině. Označil to za jednu ze svých priorit. více …