Životnímu prostředí by pomohlo následovat evropská doporučení

7.2.2017 | Jana Konečná

Podle zprávy Evropské komise je problémem České republiky kvalita ovzduší některých oblastí, nedostatek vody a obavy nad správností řešení tohoto problému a také to, že při posouzení vlivů na životní prostředí a povolování staveb bychom se měli více přiblížit evropským pravidlům.


Podle Evropské komise se má Česká republika zaměřit na proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), zavedení infrastruktury a podmínek pro přechod na oběhové hospodářství a zlepšení kvality ovzduší v kritických oblastech země.

Zlepšit bychom měli také ochranu přírody s jednotným celostátním systémem pro monitorování druhů a stanovišť a směřovat k ucelené soustavě Natura 2000. Dále změnit politiku v oblasti vody a klimatu, aby byla ve větším souladu s rámcovou směrnicí EU o vodě a více využívat fondy ESI (a ESFI) pro lepší začlenění problematiky životního prostředí

V čem je Česká republika příkladem pro ostatní

Česká republika je dobrá v provádění politiky v oblasti životního prostředí, například monitorování stanovišť a druhů na základě směrnice o ochraně přírodních stanovišť, program rozšířené odpovědnosti výrobce pro komunální obalový odpad a mezinárodní spolupráce (např. CITES).

Podrobně viz : http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_cz_cs.pdf

O tématu také http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cr-patri-k-zemim-ktere-museji-zlepsit-ochranu-ovzdusi-uvedla-ek

Více informací najdete v rubrikách:Reklama