Evropský parlament podpořil výrobu energie doma

5.2.2018 | Hnutí Duha

Solární panely na střešeEuroposlanci chtějí zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 35 procent. Odhlasovali, aby se do konce příštího desetiletí zvýšil podíl čistých obnovitelných zdrojů v Evropské unii na  35 procent. Evropský parlament také posílil podporu lidem, kteří vyrábějí svou vlastní energii ať už ve svém domově či jako členové energetického družstva. Pravidla schválená parlamentem odmítají jakékoli diskriminující opatření, poplatky a daně pro občany, kteří spotřebovávají vlastní elektřinu.


Například španělská solární daň tak bude za nových podmínek v rozporu s legislativou EU. Obdobně se europoslanci vyslovili také pro rychlejší tempo zlepšování energetické účinnosti, když celoevropský cíl zvýšili na 35 %. Z textu směrnice vyškrtali i řadu výjimek, díky nimž je až čtvrtina energetických úspor vykazovaných členskými státy pouze na papíře. Europoslanci současně požadují zpřísnit cíl pro rok 2050: EU má do poloviny století dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů.

Nakonec se nenašla podpora pro úpravu pravidel udržitelnosti pro využití energie získávané z biomasy, kterou ekologické organizace požadují [2]. Členské státy tak pro dosažení cílů podílů výroby energie z obnovitelných zdrojů mohou například pálit zdravé stromy, což podle vědců povede ke zvýšení emisí a přispěje k degradaci lesů.

Jan Freidinger z Greenpeace: “Europoslanci nepodlehli obrovskému tlaku průmyslové lobby a přijali celou řadu progresivních opatření, která podporují rozvoj čistých obnovitelných zdrojů energie a to především těch, které jsou ve vlastnictví obcí, energetických komunit a lidí.” Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA: „Na evropské úrovni v zásadě panuje shoda, že za elektřinu, kterou si doma vyrobíte, nemusíte nikomu platit. Poplatek za fotovoltaické panely na střeše by byl stejně absurdní jako poplatek za vlastní jabloň odváděný velkopěstitelům ovoce. Vítáme rovněž zvýšení ambicióznosti cílů pro obnovitelné zdroje a energetickou efektivnost oproti návrhům Komise. Může napomoci urychlení restartu obnovitelných zdrojů, který se v České republice již několik let odkládá.“

Zdroj: www.hnutiduha.cz, upraveno redakcí.

Více informací najdete v rubrikách:Reklama