Jak pomáhat krajině ve svém okolí, když nevlastním hektary pozemků?

5.12.2022 | Ekolist

Rádi byste pomohli krajině ve vašem okolí. Jenže jako z udělání nejste významný vlastník půdy, nemáte rybník ani les. Dá se krajině nějak pomoci, i když ji nevlastníte? O radu jsme požádali Kláru Duškovou z Nadace Via, autorku publikace Naše krajina.


 

Najděte mezi sousedy spojence

Oslovte starousedlíky i novousedlíky, zapisujte si jejich vzpomínky, problémy, přání. Společně mapujte obec i její okolí, historii místní krajiny a její aktuální problémy.

 

A pokuste se je „strhnout” k tomu, abyste společně něco podnikli. Připravujte pro sousedy různé osvětové akce, besedy s odborníky, promítejte zajímavé filmy.

 

Oslovte co nejvíce aktérů

Zjistěte, kdo hospodaří na zemědělských pozemcích ve vašem okolí, kdo je správcem vodních toků, kdo vlastní hodně pozemků. Osobně se spojte se starostou, místními myslivci, rybáři, ochranáři. Vyhledejte si odborníky na témata, která chcete řešit, ideálně přímo z vašeho okolí.

 

Zde najdete kontakt na zemědělce, kteří na pozemcích hospodaří. Na webu můžete také zjistit, kdo je správce vodního toku (v sekci „Grafická část“, mapa „Vodní toky a díla“, vyberte vrstvu „ISVS - Voda“ a „Správa vodních toků“).

Zkuste pozvat všechny k jednomu stolu a zahájit diskuzi, jak krajině pomoci.

 

Sledujte, co se chystá

Sledujete různé aktivity, které se ve vaší obci dějí. Můžete připomínkovat územní plány, hlídat, aby se v obci zbytečně nekácely vzrostlé stromy, informujte se o tom, jak se v obci řeší kanalizace atd.

 

Zjistěte, jak jsou na tom pozemkové úpravy. Pokud už byly ukončeny, můžete “lobbovat” za to, aby se navržená opatření opravdu realizovala. Pokud jsou ve fázi zpracování, zajímejte se o to, zda projektant navrhuje dostatek krajinářských opatření.

Pokud zatím nebyly zahájeny, můžete zkusit je iniciovat a pak se opět snažit ovlivnit jejich návrh.

Potřebujete lze zjistit stav pozemkových úprav ve vybraném katastrálním území? Tak to vám pomůže tato stránka.

 

Hledejte vhodné pozemky

Nevadí, že vy sami třeba pozemek nevlastníte. Můžete najít pozemek někoho jiného, který možná půjde využít. Ideální bývají pozemky ve vlastnictví obce, státních podniků Povodí, Lesů ČR nebo třeba některého z vašich sousedů.

 

Prostudujte katastrální mapu, pobavte se se starostou, s vašimi známými, určitě nějaké vhodné místo objevíte.

Popovídejte si s pamětníky, podívejte se do historických map (portál Mapy.cz umí zobrazit mapy z 19. století nebo můžete využít portál Zeměměřičského úřadu s celou řadou historických map).

Z map zjistíte, jak se krajina vyvíjela a třeba kudy dříve vedla cesta, kde býval rybník... Tyto parcely často zůstaly ve vlastnictví obce a je možné je využít. Například obnova historické cesty je skvělá příležitost.

Kde býval rybník, může nově vzniknout jenom třeba tůň, která je na realizaci mnohem jednodušší. V místě historické cesty může být pěšina pro pěší a hezké stromořadí.

 

Zmapujte a nahlaste erozi

Projděte si okolí obce a podívejte se, jak vypadají zemědělské pozemky. Existují volně dostupné mapy, kde zjistíte, jak moc je který pozemek ohrožený erozí. U těch, které jsou ohrožené, se můžete spojit se zemědělcem.

 

Eroze je nejvíce vidět hned po dešti - naplánujte si trasu a jakmile zaprší, vyrazte na obhlídku. Pokud někde erozi objevíte, nahlaste ji státnímu pozemkovému úřadu.

Nejlepší bude, když přijdete na seminář s názvem Krajina je taky soused a přečtete si publikaci Naše krajina. Tam se všechno dozvíte.

Zdroj: Ekolist

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

Filtry na vodu