Koupili jste vitod myrtolistý? Pozor na bakterii, ústav ho odkoupí na testy.

31.3.2017 | Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

vitod myrtolistýÚKZÚZ prosí naléhavě občany, kteří si od května roku 2016 zakoupili vítod myrtolistý (Polygala myrtifolia) v některém zahradnickém centru, aby se ozvali ÚKZÚZ Ing. Markéta Kaupe – telefon: 720 993 408, 235 010 322, marketa.kaupe@ukzuz.cz. Ústav je připraven tyto rostliny zpětně od vlastníků odkoupit a testovat na přítomnost bakterie. Rovněž bychom chtěli varovat před nákupy ovocných a okrasných rostlin z neprověřených zdrojů.


ÚKZÚZ informuje o vážném podezření na výskyt fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa na území České republiky. Bakterie napadá široké spektrum hostitelských rostlin, zejména ovocných a okrasných rostlin a révy vinné, přičemž působí velmi významné hospodářské škody. Jedná se v současnosti o nejzávažnější rostlinolékařský problém v Evropě.

Bakterií Xylella fastidiosa není ohroženo zdraví lidí. Napadá však více než 200 druhů zejména ovocných a okrasných rostlin a révu vinnou, včetně značně rozšířených druhů, jako např. třešeň, broskvoň, hrušeň, jahodník, dub, vrba, fíkus, fuchsie a další, viz ÚKZÚZ . Napadené rostliny hynou v krátké době, běžná ochrana např. pomocí pesticidů neexistuje. Rozšíření bakterie tak může mít velmi neblahý dopad i na volně rostoucí vegetaci a na soukromou a veřejnou zeleň např. v parcích a zahradách.

Celkem 56 rostlin vítodu s možnou s podezřením na nákazu bylo dodáno do 14 zahradnických center v sedmi městech ČR, 11 rostlin také do Slovenské republiky. Celkem 44 rostlin bylo prodáno již v roce 2016 v maloprodeji soukromým osobám. Zachycena a laboratorně testována byla zatím jediná rostlina z původní dodávky, která je v tomto okamžiku ve stadiu vážného podezření na výskyt bakterie Xylella fastidiosa. 

Vzhledem k závažnosti výskytu této bakterie platí v celé EU harmonizovaná a velmi přísná opatření, viz Seznam hostitelských rostlin

Redakčně zkráceno, celá zpráva viz http://eagri.cz/public/web/ukzuz/

Více informací najdete v rubrikách:Reklama