Nefunkční domovní čistírny odpadních vod či prokopnutý septik, to je realita všedního dne, říká Michal Šperling

16.3.2020 | Ekolist

Když si chcete u svého rodinného domu postavit čistírnu odpadních vod, čeká vás návštěva vodoprávního úřadu s jeho přísnými předpisy. Jakmile čistírnu zprovozníte, jste za vodou: v praxi už nikdo už nebude kontrolovat, zda ji provozujete správně. Pokud nás zajímá kvalita vody v Česku, neměli bychom podle Michala Šperlinga, který se od roku 2008 věnuje výstavbě kořenových čistíren odpadních vod, nečištění odpadních vod dále přehlížet.


Jaká je u nás situace s domovními čistírnami odpadních vod?

Převládá tu technooptimistický přístup. Přesvědčení, že když člověk má technické zařízení, tak čištění funguje. Že stačí mít certifikovanou technologii a bude dobře.

A ono není?

Ne. Dneska musíte mít stohy papíru, abyste získal povolení k provozování domovní čistírny, ale jakmile ho máte, tak už se nemusíte o nic starat. Protože stát má nulovou vůli či schopnost ohlídat, co lidé vypouštějí ze svých domovních čistíren odpadních vod.

Čili podle vás se u nás provozují domovní čistírny odpadních vod, které moc nefungují?

Ano. A je to zásadní problém.

Já nevím, jaká systémová opatření by bylo vhodné přijmout. Ale cítím strašnou potřebu stát vyzvat k tomu, aby začal řešit nefunkční čistírny odpadních vod, aby se podíval na prokopnuté septiky, přepady z domů přímo do potoka.

Protože do prostředí se dostává spousta odpadních vod, které ne že jsou čištěny špatně, ale nejsou čištěny vůbec. A to nejen z individuálních zdrojů, kdy má někdo u domu prokopnutý septik nebo nefunkční čistírnu odpadních vod, ale i z celých vesnic, hotelů...

Jak je to možné? Lidé přeci mají domovní čistírnu, kterou úřad povolil…

Častý problém s domovními čistírnami odpadních vod je, že majitel žije v přesvědčení, že se o čistírnu není nutné nijak starat. Prostě se jednou zapne a ona jede.

Já jsem díky své profesi měl možnost vidět celou řadu domovních čistíren a opravdu velmi často jsem viděl zařízení, které odpadní vodu jen probublalo a promíchalo a poslalo dál do prostředí. A v takovém případě by byl mnohem lepší i obyčejný septik.

Podobné zkušenosti má i zástupce Povodí Ohře pan Ing. Zahrádka, který říká, že až 90 % menších čistíren je nefunkčních.

Co čistírna potřebuje za péči?

Ty dražší, lepší čistírny zvládnou, když se do nich člověk podívá jednou za měsíc a když jednou za čas přijede servisní technik, který čistírnu správně nastaví.

Horší čistírny potřebují péči skoro průběžnou. A dost často se stává, že i při běžném způsobu zatížení nemá čistírna šanci fungovat správně. Protože se o ni prostě nikdo nestará.

Jeden příklad za všechny. Nedávno se v hotelu v Bílých Karpatech konala odborná konference k čištění odpadních vod. A když se vyráželo na exkurzi, z legrace jsem řekl, abychom se šli podívat na čistírnu odpadních vod toho hotelu.

A byl to ukázkový příklad špatné praxe: čistírna jen bublala a všechno to pěkně promíchané znečištění z ní šlo dál. Za akumulační nádrží byl zásak, který byl ucpaný. Normálně tam na povrch vyvěrala nečištěná voda a odtékala někam do chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat.

To není extrémní, výjimečný příklad. To je běžná praxe. Standard. (Než mít neudržovanou domovní čistírnu, to je lepší dobře provozovaný septik.)

Ale když si člověk pročte nějaké články a weby k čistírnám odpadních vod, tak se dost často dočte, že stačí jen nějaká lehká údržba, vyčistit koš a čas od času nasypat enzym. Takže to takhle jednoduché není?

Jistě, můžou být domovní čistírny odpadních vod, které skoro nic nepotřebují, nějaké dražší, sofistikovanější modely. Nebo kořenové čistírny s vertikálními filtry.

Ale co vím já ze své vlastní zkušenosti, co vím od úředníků z vodoprávních úřadů, od lidí z Povodí, tak takových dobrých technologických čistíren bude – plácnu – deset procent. A zbytek je těch, které jsou kvůli nedostatku údržby vlastně plně nefunkční.

A abych byl úplně přesný, není to jen nedostatek údržby, ale také to, co lidé do čistírny odpadních vod posílají.

Jak to myslíte?

Když do domovní čistírny odpadních vod pošlete kýbl se Savem nebo když celý den perete, tak to spolehlivě zničí aktivační stupeň čištění. Vybijete v něm všechno živé.

A je také důležité říct, že Česko je unikátní tím, že se k malým zdrojům znečištění, třeba k domácnostem, doporučují především aktivační čistírny odpadních vod.

To je technologie, která není pro rodinný dům tak vhodná právě proto, že při běžném provozu je složité udržet funkční aktivační stupeň čištění. Vyžaduje to kázeň uživatele a průběžnou údržbu a kontrolu, kterou nechce a neumí běžný člověk dělat. V zahraničí musí mít každá takováto čistírna odborného provozovatele, který ručí za bezchybný provoz. Mimo to byl měly být povolovány jen aktivační čistírny, které prokáží, že jsou běžný provoz domácností schopné zvládat. Z aktivačních jsou to čistírny s automatizovaným provozem – čistírny typu SBR. Ale i ty potřebují údržbu a není možné je překrýt mulčovací kůrou a nechat je svému životu. Nebo čistírny kořenové s vertikálními pulzně skrápěnými filtry, které fungují stabilně a bez problému zvládají výkyvy zatížení. Ale i ty potřebují jednou za rok vyvézt kal, posekat rostliny a občas zkontrolovat funkčnost pohyblivých součástí.

Kontroluje u nás někdo kvalitu vypouštěné vyčištěné vody z domovních čistíren odpadních vod?

V podstatě ne. Pro legální provozování domovní čistírny odpadních vod postavené na ohlášení vám stačí jednou za dva roky revize. Takže jednou za dva roky přijede revizní technik, čistírnu nastaví a pak dva roky nic.

A nedělám si iluze o tom, že by nebyli revizní technici, kteří dají razítko na v podstatě nefunkční čistírnu. Navíc většina uživatelů ani žádného revizního technika nevolá.

A pokud má někdo domovní čistírnu na stavební povolení, měl by dvakrát ročně odebrat vzorky. Ale to lidi často nedělají.

Už několikrát jsem zažil, jak si někdo pochvaluje, že má domovní čistírnu odpadních vod už osm let a vůbec se o ni nemusí starat. A pár takových jsem viděl na vlastní oči. Byly plné kalu, který spolu s nevyčištěnou vodou odtékal někam pryč.

Stát sice říká, že by měly být revize a vzorky, ale fakticky nikdo nekontroluje, co z domovních čistíren odpadních vod teče ven. A revize ani rozbory nekontroluje.

To je pozoruhodné, vzhledem k tomu, jak složité někdy bývá získat povolení…

Přesně. To je úplně nesmyslné nastavení. Získat povolení je někdy skoro nemožné, požadavky vodoprávního úřadu jsou opravdu přísné. Je to taková noční můra stavebníků.

Ale jakmile povolení na domovní čistírnu odpadních vod získáte, máte vyhráno. Nikdo vás už nekontroluje a klidně můžete čistírnu odpadních vod vypnout a nechat odpadní vodu protékat pryč. Což je paradoxně v některých případech i lepší, protože pak čistírna funguje vlastně jako hodně drahý septik.

A podle vás by tedy stát měl zpřísnit dohled na majitele čistíren?

Stát by si měl hlavně připustit, že tenhle problém existuje. A měl by začít hledat řešení.

Je naprosto pokrytecké nastavit přísná pravidla, ale zavírat oči nad tím, že je nikdo nedodržuje.

A problém je to docela velký. Týká se totiž většiny domů, které nejsou připojeny na kanalizaci. Podle mého většina takových domů má čištění domovních odpadních vod vyřešeno čistě formálně, ale reálně nic nečistí.

Bude to naprostá většina rekreačních objektů, které mají aktivační čištění. A pak tu je stále spousta domů, které mají starou, netěsnící žumpu nebo prokopnutý septik.

Má to nějaké jednoduché řešení?

Jednoduché řešení to nemá.

Každopádně by bylo dobré dělat minimálně osvětu mezi provozovateli čistíren, že je třeba se o ně starat. A mít k nim dokumenty v pořádku. Tak jako lidé považují za samozřejmost, že auto musí mít technickou kontrolu, podobně by to mělo být i u čistíren.

Důslednější vyžadování kontroly by pomohlo i výrobcům, ti by dodávali kvalitnější a dražší čistírny a zajišťovali by k nim servis.

Co by se mělo změnit?

Stát by měl dbát na to, aby se povolovaly technologie, které mají u rodinných domů a rekreačních objektů smysl. Potíž je, že legislativa je u nás nastavena nešťastně a výrobcům stačí, když mají patřičný certifikát.

Asi je nutná osvěta u lidí, aby se o své čistírny starali. Aby věděli, že to není bezúdržbové zařízení.

A úřady by měly vyžadovat a kontrolovat minimálně to, co je v zákoně dané.

Kacířská otázka. Řeky a potoky mají ohromnou samočistící schopnost. Vadí, že se do nich vypouští nečištěné odpadní vody? Fakt to vadí?

Vadí. Vezměme si za příklad ten hotel v Bílých Karpatech. To je krajina, kde jsou nějaká společenstva, která tam žijí a která tam mají být a která jsou něčím cenná. Proto je to CHKO.

A vy do tohoto prostředí začnete dlouhodobě vypouštět znečištění, což jsou z pohledu přírody zpravidla živiny. A místo původních zajímavých rostlin tu najednou máme kopřivy. Znečištění způsobí lokální změnu prostředí.

A vadí to i všude jinde, protože nečištěná odpadní voda prostě kontaminuje povrchové a podzemní vody. Pak místo živých potoků máme stoky, místo dobré vody ve studních máme vodu plnou baktérií.

Jasně, vždycky jsme se zbavovali exkrementů do přírody. Ale když nebyly splachovací záchody, tak se exkrementy kompostovaly. Dneska je rozpustíme ve vodě a pošleme do potoka nebo do země, do podzemní vody.

A do podzemních vod se tak dostává spousta dusíku, spousta chemikálií a léčiv, spousta bakteriologického znečištění. A pokud to někde nečištěné vyvěrá, může to být zdroj nákazy.

A při zasakování blízko studní dojde k jejich kontaminaci. Půda sice má čistící schopnost, ale ne takovou, aby se do studní bakterie nedostaly.

To by možná mohla být cesta? Zájem o vlastní studnu?

Možná. Protože vodu z domovní čistírny odpadních vod typicky vypouštíte v místě, kde máte i studnu. A pokud máte čistírnu v pořádku a ona čistí, pak nehrozí, že budete mít ve studni bakterie.

A pokud máte studnu kontaminovanou bakteriemi, pak to nejčastěji bude kvůli tomu, že v okolí je někde prokopnutá žumpa nebo nefunkční čistírna. Taková studna může být kontaminovaná docela fest.

Má smysl napojit co nejvíc domů na kanalizaci? 

Určitě. O to se i Povodí a úřady snaží. Čištění na obecní čistírně je efektivnější, je lépe kontrolované, je tam odborný provozovatel a hlídá se kvalita vyčištění.

Ale někde je to finanční masakr. Vybudovat kanalizaci může být nad možnostmi řady obcí.

Obecně ale má smysl směřovat k centrálnímu systému čištění vody. Ale i u individuálního čištění je potřeba, aby stát měl mechanismy, jak lidi donutit, aby vodu čistili. Anebo aby jim povoloval technologie, které jsou na údržbu opravdu nenáročné.

Nebo aby za každou domovní čistírnou odpadních vod byla povinně akumulační nádrž, aby lidé viděli, co jejich čistírna produkuje za kvalitu vody. Protože když se to hned zasákne, tak nikdo nic nevidí. A dá se předpokládat, že když to bude mít člověk na očích, že se bude víc starat.

Nerad bych, aby z řečeného vyplynulo, že nemá cenu čistit vodu lokálně. Čistit, využívat a zasakovat je dobré v místě, kde se voda používá. Aby se vracela do země. Nejsem příznivcem projektů, kde jsou obce nuceny přečerpávat vodu kilometry daleko do větších čistíren. Je to často energeticky i finančně extrémně náročné.

Snažím se jen jen říct, že je třeba vodu čistit. A ze strany státu na to dohlížet a informovat lidi, že vypouštěním nečištěné vody tráví sami sebe.

A také podporovat technologie, které mají reálně schopnost vodu čistit bez neustálých zásahů uživatelů. To jsou v současnosti dražší elektronicky řízené domovní čistírny, většinou typu SBR, certifikované v CE třídě III nebo PZV, a moderní kořenové čistírny s vertikálními pulzně skrápěnými filtry. Ty jsou z hlediska provozu nejstabilnější a jsou schopné zvládat i velmi nárazový provoz hotelů a penzionů.

Jak máte vyřešené čištění odpadních vod vy sám u sebe?

Tak já mám velmi neobvyklé řešení. Mám rodinný dům v pražském vnitrobloku. Odpadní vodu mi čistí mokřadní čistírna, kterou mám na střeše domu. Vyčištěnou vodu používám na zalévání zahrady nebo na splachování záchodu.

Myslím, že by bylo dobré, kdyby se lidé naučili svou odpadní vodu čistit tak, aby ji mohli znovu používat. Z jednoho prostého důvodu. Je to voda, kterou stejně produkujeme. Splachujeme každý den, myjeme se, pereme. Této vody je vlastně dostatek a je škoda ji nevyužívat. Třeba místo splachování pitnou vodou můžete spláchnout vyčištěnou vodou. To přeci dává smysl.

Více viz Kořenovky.cz, zdroj: https://ekolist.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama