Ochránci přírody “vyletnili” rybník na Jihlavsku. Ten je nyní plný života

29.5.2018 | Ekolist

Letnění rybníkaTisíce pulců a stovky dospělých žab několika běžnějších i vzácnějších druhů jsou touto dobou k vidění v jednom z „míst pro přírodu“ – rybníku V seči na Jihlavsku. Informuje o tom Český svaz ochránců přírody.


Rybník V seči nedaleko Jersína na Jihlavsku byl před třemi lety vykoupen Českým svazem ochránců přírody kvůli ochraně obojživelníků. Rybník je totiž jedním z mála v oblasti, který není zasažený intenzivním rybářským hospodařením.

Rybník zároveň nebyl v úplně dobré kondici, bylo v něm spousta kalu a živin z výše položených rybníků. Proto bylo ochránci přírody přistoupili k jeho letnění, prastaré, dnes již nepříliš používané technologii, která zlepšuje fyzikální i chemické vlastnosti rybníka.

"Po celý minulý rok byl rybník vypuštěn. Rostliny, které na jeho dně vyrostly, byly posečeny a odvezeny, čímž se z rybníku velké množství přebytečných živin odstranilo," říká Jan Moravec z ČSOP. "Koncem roku byl rybník po více jak dvanácti měsících napuštěn a netrpělivě jsme čekali, jak se letnění projeví."

Současný stav? Průzračně čistá voda plná obojživelníků. "Tisíce pulců vzácných žab blatnice skvrnité a rosničky zelené i o něco běžnějších ropuchy obecné a skokana hnědého. A při březích skřehotají desítky, možná i stovky chráněných skokanů krátkonohých, které mají dobu rozmnožování až nyní," říká Moravec.

Výkup rybníka proběhl z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu. O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Mokřady.

Zdroj: https://ekolist.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama