Petice: Výzva poslancům k zachování účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí

29.3.2017 | redakce

Platforma 21Počátkem dubna mají poslanci dokončit schvalování novely stavebního zákona. Pozměňovacím návrhem se v ní objevilo ustanovení, které by omezilo účast veřejnosti z projednávání záměrů s lokálními vlivy na životní prostředí. Platforma 21 vytvořila výzvu poslancům, aby toto ustanovení neschválili. K výzvě se můžete online připojit i vy. 


Celé znění výzvy

Podepsat výzvu

Podle předkladatelů výzvy, Paltformy 21, změna ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb vyloučí veřejnost z projednávání záměrů s lokálními vlivy na životní prostředí, jako jsou supermarkety, benzínové stanice či skládky, tedy záměry, které jsou podlimitní z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Návrh tím razantně oslabuje roli občanské společnosti. Směřuje i proti programovému prohlášení vlády, ve kterém se vláda zavázala prosazovat “rozvoj občanské společnosti a účast občanů na rozhodování a správě veřejných záležitostí jako nezbytné součásti funkčního demokratického právního státu“. Návrh se také přímo dotýká článku 21 Listiny základních práv a svobod, který uvádí, že “občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců”. 

Hlavním koordinátorem platformy je spolek Frank Bold Society.

Zdroj: http://www.platforma21.cz/

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

     

        filtryvody.cz