Poprvé dotace na lepší podmínky chovu drůbeže

7.3.2017 | redakce

Chov drůbeže - dotaceV České republice je možné vůbec poprvé čerpat dotace na zlepšení podmínek chovu drůbeže. Chovatelé se mohou přihlásit v jednotlivých podprogramech: Zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže, Zlepšení životního prostředí drůbeže, Zajištění šetrnějšího zacházení se zvířaty a Zlepšení podmínek ustájení drůbeže v halách.


Příspěvek je možné získat například na kvalitnější podestýlku snižující vlhkost, na omezení množství čpavku, na sledování a úpravu vlhkosti v halách nebo na šetrnější zacházení, zejména při převozu na porážku. Sazby pro jednotlivá podopatření by měly částečně pokrýt dodatečné náklady na zlepšení životních podmínek drůbeže nad rámec vyžadovaný současnými zákony ČR a směrnicemi EU. 

Žádosti o podporu přijímají regionální pobočky Státního zemědělského intervenčního fondu, letos ještě do 14. března. Zásady pro udělování dotací podrobně viz http://eagri.cz/.../zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html . Dotace mají pokračovat i v dalších letech, minimálně do roku 2020.

Zdroj: ekolist.cz/...

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama