Vyšší recyklaci odpadů podpořilo EU, nyní jsou na řadě jednotlivé země

16.3.2017 | Zdroj: Hnutí Duha

PopelniceEvropský parlament schválil změnu směrnic pro nakládání s odpady. Cílem má být do roku 2030 zvýšit recyklaci komunálních odpadů na minimálně 70 %, z toho 5% opakovaně použít. Domácnosti mají mít možnost třídit i bioodpad, textil a odpadní oleje. Nyní se vyjádří ministři životního prostředí jednotlivých zemí.


Skládkovat se má jen 5%, a obalů se má recyklovat 80 %. Má se zvýšit skládkovací poplatek (v ČR je nízký), poplatek za spalování odpadů (v ČR není zaveden) a také zálohové systémy (v ČR zaujímají rok od roku menší podíl - nejlépe fungují zálohované lahve na pivo).

Nyní se vyjádří Rada EU (ministři životního prostředí členských zemí), slovo bude mít i Evropská komise. Konečná verze změn by měla být příští vládě podkladem pro nový odpadový zákon. Přepsat se budou muset také všechny čerstvé krajské i národní plány odpadového hospodářství, protože nepočítají s vysokou mírou recyklace. Česko třídí a recykluje pouze 36 % komunálních odpadů, zatímco průměr v EU je 44 % a úspěšné státy recyklují kolem 60 %.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, mimo jiné řekl: „Většina odpadů bude recyklována a skládkování zvoní hrana. Spalovny nebudou podporovány. Ministr Richard Brabec by měl v Radě EU podporovat změny navržené Evropským parlamentem, ne je blokovat. Podpořil by tím český průmysl, který již začíná inovativně směřovat k oběhovému hospodářství.”

Redakčně zkráceno, celá zpráva viz http://www.hnutiduha.cz/aktualne/europoslanci-vyraznou-vetsinou-podporili-prevenci-recyklaci-odpadu-i-obehove-hospodarstvi

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

     

        filtryvody.cz