Uhlíková stopa – znáte svou hodnotu?

25.3.2019 | Sandra Franerová

letadlová stopaJste milovníky životního prostředí? Často uvažujete nad tím, jak snížit svůj negativní dopad a chování k přírodě a okolí kolem nás?


Jistě už žijete zero waste, používáte textilní pytlíky, navštěvujete bazary a využíváte směnné obchody a děláte toho spoustu dalšího. Snažíte se žít tak, aby po vás nezůstala pohroma, ale naopak, aby po vás něco zbylo. A víte, jaká je vaše uhlíková stopa? Další veličina, termín, který můžete znát a nakládat s ním dle svého vlastního uvážení.

Někdo si nechce mít vlasy pouze vajíčky a moukou a neustále s sebou někde nosit vlastní pytlíky. Každý den se zabývat ochrannou životního prostředí a přemýšlet, zda mu aktuálně nějak neubližuji, může být pro mnohé náročné. Je tu řešení. Můžete eliminovat svou uhlíkovou stopu či dobrovolně zaplatit za její produkci. I tím pomůžete.

Nový pojem uhlíková stopa

Uhlíková stopa je pojem, který se ve společnosti používá teprve krátce. V podstatě jde o to, že každá činnost (doprava, topení, vaření, výroba bot …) uvolňuje skleníkové plyny. Uhlíková stopa ukazuje na množství těchto plynů. Podle různých kalkulaček dostupných na internetu, ji lze vypočítat. Jak na jednotlivé úkony, tak na větší celky. Každá taková uhlíková stopa je tvořena dvěma díly. Přímou a nepřímou činností.

Nejlepší je to popsat na příkladu. Vaříte nedělní oběd. Tím že používáte plyn, vytváříte přímou produkci skleníkových plynů. A tím, že vaříte na sporáku, který musel být někde vyroben (použila se elektřina na výrobu plechu, někdo to musel smontovat, natřít atd.) produkujete i nepřímou stopu. Pro výpočet se počítá s oběma složkami.

Katastrofální následky

Možná si nyní říkáte, že určitě nejde o nic vážného a nemusíte se tím vůbec zajímat. Pravda je taková, že člověk jako takový je tvor, který reálně nejvíc devastuje životní prostředí. Většina klimatických změn, o kterých se dost mluví, je způsobena díky velkému množství plynu v atmosféře. A pokud se hodnoty nezmění, může dojít ke zničujícím momentům. Na vině jsou zejména fosilní paliva. Zemní plyn, ropa a uhlí. Jde o plyny staré miliony let a my je nyní ve velkém uvolňujeme do ovzduší. Naštěstí je příroda velmi moudrá, a tak zajistila, že část plynu ze vzduchu do sebe vážou rostliny. Je jich však na celé planetě dost?

Vysaď strom, zachraň planetu

Jedním z možných řešení pro nápravu je výsadba nových a záchrana starých zelených ploch, používání alternativních paliv bez vytváření emisí, snižování uhlíkové stopy každého jedince. I vy můžete v každodenním životě uvažovat nad tím, jak snižovat svou zátěž pro Zemi. Stačí „myslet zeleně“. Víte, že abyste odčinili svůj celý život, stačí vysadit čtyři stromy? To je levná forma odpustku. Odpustky jsou hodně oblíbené ve světě. Letíte letadlem, zaplaťte odpustek. Převážíte náklad lodí přes oceán? Je třeba se z toho vykoupit. Pokud začnete aspoň jednu věc dělat jinak, ulevíte tím nejen naší planetě.

Pro více informací a výpočet vlastní uhlíkové stopy navštivte stránky neziskové organizace CI2, O.P.S.. Od roku 2017 odborný partner CDP (Carbon Disclosure Project) pro Českou republiku.

Více informací najdete v rubrikách:Reklama