Dešťovka – příjem žádostí o dotace startuje 29. května

2.5.2017 | Ministerstvo životního prostředí

Dešťovka dotaceDotace z programu mohou čerpat vlastníci i stavebníci obytných domů, s výjimkou domů rekreačních. Žádosti lze elektronicky podávat od 29. května až do vyčerpání stomilionové alokace. 


Aktuálně od října 2018:
Dešťovka: dotace jsou od října 2018 i pro chaty

(Informace pro druhou výzvu, viz Dešťovka - žádosti o dotace se začnou přijímat 7. září)

Podporovány jsou tři typy projektů:

1) zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady

2) akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku

3) využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové

"Výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, jedná se o takzvaně fixní část dotace, k níž se dále přičítá dotace 3500 Kč za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže však musí být 2 m3. Maximálně může dotace pokrýt 50 procent způsobilých výdajů, mezi které je možné zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun," upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

1) Nejjednodušší systém, který bude dotován fixní částkou 20 tisíc korun (plus dotací dle velikosti nádrže), je systém využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady. V jeho případě srážková voda zachycená například na střeše je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži s přepadem do vsakovacího zařízení. "Tyto systémy budou podporovány jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem, například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů," upřesňuje ministr Brabec. Patří sem obce na Frýdeckomístecku, Vysočině nebo na Znojemsku. Jde o obce, kde bylo od roku 2014 nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech nebo bylo místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce. Informaci, zda obec splňuje kritérium, lidé získají a doloží stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty např. na webu obce. 

2) Na pořízení systémů, které budou srážkovou vodu využívat nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety, bude poskytována fixní dotace 30 tisíc korun (plus dotace dle velikosti nádrže) a její čerpání není nijak územně omezeno.

3) Na instalaci komplexního systému na recyklaci vody lze získat fixní dotaci až 45 tisíc korun. "Typickým příkladem je svádění vod z umyvadel, van a sprch samostatným rozvodem do speciálního zařízení na recyklaci tzv. šedé vody, kde je voda přečištěna a dále využívána jako voda užitková například na splachování toalet. Ty nejdokonalejší systémy, které budou recyklovat šedou vodu a současně využívat i vodu srážkovou, podpoříme fixní dotací až 60 tisíc korun (plus dotace dle velikosti nádrže)," informuje Petr Valdman.

Aplikace pro elektronický příjem žádostí a další podrobné informace budou k dispozici na www.dotacedestovka.cz. "Na 13 krajských pracovištích SFŽP ČR žadatelé následně doloží žádost a její přílohy v listinné podobě. Žadatel se do tří týdnů po podání elektronické žádosti dozví, zda je žádost v pořádku, nebo je něco potřeba doplnit. Tři týdny jsou potřeba na kontrolu doložení realizace projektu. Jakmile bude žádost schválena, bude žadateli do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace na účet," vysvětluje Petr Valdman. 

Často kladené dotazy viz www.dotacedestovka.cz, Petra Roubíčková 739 242 382.

Dokumenty k výzvě: https://www.sfzp.cz/sekce/878/dokumenty/

Redakčně zkráceno, tisková zpráva viz http://www.mzp.cz

Více viz rubrika Dešťová voda

Více informací najdete v rubrikách:Reklama