Předmanželská smlouva: proč ji sepsat, vzor a cena

25.5.2017 | Peníze.cz

Před-manželská smlouvaPředmanželská smlouva je dnes již stále přijatelnějším řešením, které odstraní obavu z pevnějšího spojení s druhým člověkem. Vzor předmanželské smlouvy můžeme zdarma stáhnout, cena za notáře a zápis začíná na patnácti stovkách. Nejdřív se ale zamyslíme, co všechno a jakým způsobem ve smlouvě zakotvit. K tomu nám pomůže článek ze serveru Penize.cz.


V předmanželské (nebo správně manželské) smlouvě lze jednoduše určit, komu v případě rozvodu zůstane byt a kdo se postěhuje jen s igelitkou. Předmanželská smlouva ale může pomoct i v případě, že jeden z manželů naseká dluhy.

Všechno, co jeden z vás během svazku nabyde, ať už jde o příjmy, nemovitosti, cenné papíry, ale i úroky z vkladů nebo příjmy z majetku, který měl jeden z páru už před svatbou, spadá do takzvaného společného jmění manželů. Z pohledu zákona má tak váš partner stejný nárok na auto, na které jste během manželství našetřili pouze vy. Nebo třeba na peníze, které si vyděláte díky pronájmu bytu, který jste koupili ještě za svobodna.

Do společného jmění manželů naopak nespadá dědictví ani dary, které získal pouze jeden z manželů. V bezpečí jsou i věci, které slouží osobní potřebě jednoho z manželů či náhrada nemajetkové újmy, tedy například bolestné.

Vedle movitého a nemovitého majetku a příjmů ale do společného jmění manželů patří i závazky. Jinak řečeno – dluhy. Dřív platilo, že dluhy, které jeden z partnerů naseká ještě před vstupem do manželství, jdou výhradně za ním. Nově ovšem může exekutor sáhnout i po společném majetku. Respektive – prvně je sice na řadě výhradní majetek dlužníka, ale pokud nestačí (nebo třeba vůbec žádný není), může přijít na řadu i jmění společné. Exekuce se v tomto případě na společný majetek vztahuje pouze do výše hypotetického dluhu druhého z manželů.

Když dluh vznikne až potom, co jste svoji, jde z pohledu občanského zákoníku o společný závazek obou partnerů. Výjimku tvoří veřejnoprávní dluhy – dluhy na daních nebo třeba pokuty. Do společného jmění manželů nespadají ani dluhy, které udělal jeden manžel bez vědomí druhého, aniž šlo o obstarání každodenních potřeb rodiny. Může jít například o pořízení motorky nebo značkové kabelky na úvěr.

Konečně poslední výjimkou jsou situace, kdy se dluh týká majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů – třeba bytu, který vlastnil jeden z manželů ještě před svatbou a poté ho pronajímal – a navíc v rozsahu, který přesahuje zisky z tohoto majetku.

Zúžit, rozšířit i oddělit

Na majetkovém režimu se můžete s polovičkou domluvit pomocí manželské nebo chcete-li předmanželské smlouvy. Manželská smlouva jasně vymezí, komu patří nemovitost, komu auto a kdo si může po rozvodu odnést leda sedačku.

Prostřednictvím manželské smlouvy lze společný majetek jednak zúžit – dohodnout si, že byt i chalupa jsou společné, sporťák ale patří výhradně manželovi. Případně jasně vymezit takzvané podílové spoluvlastnictví. Stanovit, že manželka spoluvlastní tři čtvrtiny bytu a manžel pouze jednu čtvrtinu. Nebo naopak.

Pomocí smlouvy se ovšem dá majetek i rozšířit – když budete chtít, aby nemovitost, která vám říkala pane už dlouho před svatbou, patřila i vaší drahé polovičce.

Další možností je režim odděleného majetku – společné jmění nevznikne a každý z manželů bude vlastnit výhradně to, co sám vydělá nebo koupí. Když dojde na rozvod, není co dělit.

Předmanželská smlouva může ulehčit život i při vypořádání případné exekuce. Manželskou smlouvu totiž můžete nechat zapsat do takzvaného veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Když pak po vaší drahé polovičce půjde exekutor, musí si před zahájením exekuce ověřit, jestli náhodou jeho jméno v uvedeném seznamu nefiguruje. Pokud ano, má exekutor povinnost z exekuce vynechat majetek, který je podle smlouvy druhého z manželů. „Není-li smlouva uvedena ve veřejném seznamu listin a exekutor provede zabavení majetku i tomu z manželů, který jej má dle smlouvy výlučně ve svém vlastnictví, na základě smlouvy je uplatněno jeho právo až zpětně. Tomu lze zapsáním do seznamu předejít,“ podotýká k výhodám uvedení do veřejného seznamu listin Radim Neubauer.

Kam pro smlouvu

Pokud se pro manželskou smlouvu rozhodnete, orazítkovat vám ji musí notář. Advokát v tomto případě nepomůže. S sebou musíte mít také občanské průkazy a doklady k majetku, kterého se má smlouva týkat. Pokud už manželství nějakou dobu trvá, nezapomeňte také na oddací list.

Smlouvu si nicméně můžete navrhnout sami. Týkat se ale musí skutečně jen majetku. „Manželská smlouva nesmí obsahovat jinou úpravu než úpravu majetkových vztahů. To znamená, že snoubenci si například nemůžou stanovit, zda a kolik budou mít dětí, kdo se bude o děti starat nebo kdo vykonávat jakou domácí práci,“ upozorňuje Radim Neubauer z Notářské komory. Do smlouvy nepatří ani sankce za případnou nevěru nebo naopak prémie za porození syna.

Částka, kterou si notář za smlouvu naúčtuje, se bude odvíjet od hodnoty majetku – cena většinou začíná na dvanácti stovkách bez DPH. Zapsání smlouvy do veřejného seznamu listin přijde na 220 korun.

Zkráceno, celý článek na www.penize.cz, úvod redakce. Vzor předmanželské smlouvy zdarma ke stažení na www.predmanzelskesmlouvy.cz .

Více informací najdete v rubrikách:Reklama